Έως στις 3 Φεβρουαρίου 2017 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), για να προσληφθούν από τον Δήμο Δωρίδας.

Δικαίωμά αίτησης έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Οι 33 θέσεις για τις προσλήψεις που θα γίνουν από τον Δήμο Δωρίδας μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ έχουν τις εξής ειδικότητες :

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΔΗΓΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 3

πηγη: http://dorida.blogspot.gr/