Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά, λειτουργεί και υλοποιεί τις δράσεις του μέσα από την δική σας υποστήριξη και συμμετοχή.

Σας ευχαριστούμε!